Salome Sýkorová: Na Bruntálsku nás čeká boom turistického ruchu

Salome Sýkorová: Na Bruntálsku nás čeká boom turistického ruchu

Ne každý má dar vidět nevyužitý potenciál okolo sebe, i když může jít o místa, kde dávají lišky dobrou noc. Salome Sýkorová je již čtrnáct let starostkou obce Zátor a za dobu svého působení se jí podařilo zrealizovat spoustu změn k lepšímu. Ne náhodou byl tedy Zátor nominovaný Vesnicí roku 2011. Salome Sýkorová původně pochází z Bruntálu a nikdy nepřišlo v úvahu, že by tento region opustila. Nejenom pro jeho krásnou a drsnou přírodu, která nabízí zajímavé turistické možnosti. Právě v turismu vidí starostka obce Zátor obrovský dřímající potenciál svého okolí.

Starostkou obce Zátor jste již dlouhou dobu, původně ale pocházíte odjinud?

Jsem rodačkou z Krnova, ale dvacet let jsem vyrůstala v Bruntále. Nejvíc se mi však líbilo u babičky na venkově na Jižní Moravě, takže moje představa života byla spjatá s domkem a zahrádkou někde na vesnici. V roce 1988 jsem se s rodinou tedy přestěhovala do Zátoru, kde se nám ze všech míst, které jsme vyhlíželi, líbilo nejvíce. Je tu krásně, čisto a klid.

Netáhlo vás to na Jižní Moravu?

To ne. Můj manžel z ní sice pocházel, ale já tam neměla práci a celý život jsem byla zvyklá bydlet na Bruntálsku.

Proč si myslíte, že se lidé stěhují na venkov?

Chtějí hlavně vypadnout z města a mít klid. Kdo se přestěhuje na vesnici, očekává, že zde bude pěstovat něco na zahrádce, chovat zvířata, ale zároveň je z měst zvyklý na určitou úroveň vybavenosti a zázemí. To se jim snažíme poskytnout.

Co vás baví na politické práci?

Určitá variabilita a možnost neustále kolem sebe něco vytvářet a pracovat v kolektivu s lidmi. Díky mé pozici jako starostky mohu plnit přání občanů. Pokud jsou samozřejmě splnitelná.

Máte od občanů nějakou odezvu?

Reagují vesměs příznivě a myslím si, že se mnou v mnoha ohledech souhlasí. Zároveň by si člověk nikdy neměl myslet, že má patent na rozum, protože není člověk ten, který by se zalíbil lidem všem. Snažím se, aby se obec Zátor rozvíjela ve všech směrech. V dopravě, infrastruktuře, kultuře, školství, volnočasových aktivitách, pomoci seniorům, bytovém hospodářství a podobně. Vše je třeba uvést do souladu. Spolupracujeme také s římskokatolickou církví, protože jsem si vědoma, že i duchovní rozměr je pro lidi velice důležitý. Všechno to pojímám a předkládám zastupitelstvu jako celek. Součástí ucelené koncepce musí být samozřejmě i ochrana životního prostředí a odpadové hospodářství.

Kam se můžete v obci dál rozvíjet?

Stále máme spoustu nápadů. V současné době chceme u fotbalového hřiště zrekonstruovat budovu kabin, přistavět wellness centrum a posilovnu. Dále přestěhovat současné zdravotní středisko z prvního patra do přízemí s bezbariérovým přístupem, aby například staří lidé nemuseli chodit do schodů a dostali se pohodlně k lékaři. Na programu je i stavba nové knihovny. Důležitý úkol, který máme před sebou, je výstavbu chodníků na Brantické ulici a na horní Zátor. Těch přání je hodně, ale omezují nás finanční prostředky, tak uvidíme, co všechno se podaří zrealizovat.

Jak vidíte pozici obce jako je Zátor v měřítku celého Moravskoslezského kraje?

Víte, v tomto kraji se nachází přes tři stovky obcí a všechny se rozvíjí samostatně. Každá má své trendy, své vývojové charakteristiky a nějakou cestou samozřejmě spějí k lepšímu. Co je v rámci kraje důležité, je napojení dopravní infrastruktury tak, aby obce byly přístupnější velkým městům, a to jak v dopravě osobní, tak vlakové a autobusové. Stanou se díky tomu také užší součástí turistického ruchu, což jim může vdechnout nový život a možnosti. Lidé z měst budou moci přijet na víkend odpočinout si na chatu a podobně. Venkov vidím do budoucna jako moderní oázu odpočinku a příjemné místo pro život. V dnešním přetechnizovaném světě lidé stále častěji utíkají do klidného prostředí venkova.

Má tedy Bruntálský region potenciál v turistice?

Připadá mi, že tento okres je trochu takový zapomenutý, ale turistický potenciál je zde ale obrovský. Naše krajina je krásná a drsná a turistický ruch zde ještě není na takové úrovni, na jaké by mol být. Částečně je to dáno nedostatečnou propagací, ale někde chybí i ubytovací kapacity, zázemí a služby. Jsou místa, kde je to samozřejmě lepší, ale v tomto směru se dá ještě leccos změnit. Dost lidí našlo zalíbení v cyklistice či chození po horách a zároveň ustupují z cest do zahraničí. Máme krásnou zemi s mnoha místy k poznávání.

Realizují se již nějaké kroky ke zlepšení turismu?

Ty věci jsou už vymyšlené, ale je potřeba sehnat schopné lidi, kteří je zrealizují. Spolupráce mezi starosty je na výborné úrovni, ale vždy je třeba někoho, kdo to bude řídit. Nestačí jen, že se sejdou lidé a pouze se domluví na spolupráci, ale musí si rozdělit jednotlivé role, jinak se výsledek rozplyne. A také je nezbytné to nejdůležitější, sehnat finanční prostředky.

Na kandidátce koalice Pro Region se takových starostů a lidí ze zastupitelstev jednotlivých obcí sešlo více. Myslíte, že to může být určité podhoubí k tomu, aby se takové změny začaly skutečně realizovat?

Ano. Odvíjí se to od znalostí místních poměrů, které ti lidé samozřejmě mají a zdali jim nebude nikdo klást překážky.

Kam byste se vy osobně vydala na dovolenou?

Ideální dovolenou jsou pro mě dva dny na zahradě u kávičky, ale jinak třeba také víkendové výlety. Ráda mám horskou turistiku, jezdím na kole, plavu a někdy si zajedu dobít baterky i do wellnes centra. A není třeba jezdit nikam daleko, protože to tu všechno je v okolí. Praděd, Karlova studánka, cesta ze Skřítku na Petrovy kameny, Alfrédku, Jelení studánku a další.

Přemýšlela jste někdy, co byste dělala, kdybyste nešla do politiky?

Kdysi dávno jsem chtěla studovat historii, bavily mě dějiny Česka a antického období. Nějakou dobu jsem pracovala i v obchodě. Obecně mě baví práce s lidmi, takže by šlo zřejmě o něco v sociální sféře. Tohle téma je mi velice blízké.

Co je klasickou náplní práce starostky?

V případě malé obce jako je Zátor jde o skoro všechny možné činnosti. Pro činnost úřadu mám tři pracovnice, ale pro samostatnou působnost si musím poradit sama. Vyhledat a řídit dotace, řešit problémy občanů, řídit opravy a rekonstrukce obecního majetku. Řeším v podstatě jak ekonomickou, tak právní stránku věcí. A samozřejmě připravovat a řídit zasedání zastupitelstva, připravovat a hlídat rozpočet a jeho změny, plánovat opravy a investice, řešit propagaci obce, vydávání obecního periodika, webových stránek, organizace a realizace kulturních, sportovních a společenských akcí. Musím být takový, řekněme, Brouk Pytlík a ve všem se alespoň do určité míry orientovat a hlavně vědět, kam se obrátit pro dobrou radu.

Které zkušenosti bystě ráda využila, pokud budete zvolena do Zastupitelstva Moravskoslezského kraje?

Za těch 18 let jsem prošla a naučila se spoustu věcí. Ráda bych pracovala ve skupině zabývající se rozvojem venkova, protože ten je mi nejbližší a o jeho problematice toho vím nejvíc. A také bych se ráda zaměřila i na záležitosti spojené s ekonomikou, protože jsem vystudovala Vysokou školu Ekonomickou a vždycky jsem se těmito tématy zabývala. Jsem samozřejmě schopna se i přizpůsobit jiným okruhům, protože jsem jako starostka zvyklá na široký záběr činností.

Co je vaší největší motivací jít do voleb?

Před námi je ještě pár týdnů do voleb a už teď je to velmi psychicky i fyzicky náročné, takže kdybych si opravdu nemyslela, že můžu v Zastupitelstvu kraje něčím pozitivním přispět, tak bych do toho ani nešla. Jednak jsem si vždycky říkala, že když už jsem vystudovala ekonomickou školu, tak bych měla nabité vědomosti zúročit a dále vnímám, že jsem na vrcholu svých aktivit. Děti už mám dospělé a umí se o sebe postarat, takže mám čas i na jiné věci. Samozřejmě, že rodinu navštěvuji, mám už i vnoučka, ale moje dcera žije v Německu a syn v Brně, takže to není úplně jednoduché. Ideální by samozřejmě byla situace, kdyby zůstávali tady v Zátoru. Chci přispět v procesu zatraktivnění našeho kraje, hledáním nových pobídek zejména pro mladé lidi, aby v kraji zůstávali, a ti co odejdou, aby se sem rádi vraceli.

Podobný problém trápí i spoustu dalších občanů v tomto kraji. Myslíte si, že by například rozvoj venkova mohl mladé lidi motivovat, aby zde zakládali rodiny?

Určitě. Pokud se zlepší i dopravní infrastruktura, lidé budou raději preferovat život na venkově a nebudou mít problém dojet za prací do velkého města. Dcera dojíždí hodinu do Mnichova.

Snad budete mít možnost na tom něco změnit.

Volební kampaň je zvláštní v tom, že kandidáti vždy slibují ekonomický profit, ale ten vám nikdo slíbit nemůže. Já vám nemohu dát rybu, ale můžu vás naučit ji ulovit. Když si vezmete, jak v dnešním světě funguje ekonomika a schvalování zákonů; je to celé dlouhodobá záležitost. Nemůžeme slibovat změny hned teď a tady. Je to dlouhodobý proces. My lidem musíme umět jít příkladem a ukázat cestu.

0

Comments are closed.