Moravskoslezský kraj bude centrem střední Evropy

Jako koalice PRO REGION kandidující v krajských volbách vidíme obrovský potenciál našeho kraje. V oblasti zvané Horní Slezsko žije dohromady více než 7 milionů obyvatel, jedná se tak o největší městskou oblast ve Střední Evropě táhnoucí se od Ostravy přes Katovice až po Krakov.

Moravskoslezský kraj má obrovskou příležitost těžit ze své polohy, možnosti přístupu na polský trh a znalosti polštiny svých obyvatel. Aby toto ale bylo možné, je nutné se vypořádat se současnými negativními demografickými trendy.

Připravit se na odchody do penze: V našem kraji více než kdekoli jinde roste průměrný věk. To je způsobeno dvěma faktory: tím prvním je nízká porodnost a tím druhým je odchod mladých lidí z našeho kraje. Většina měst vybudovaná minulým režimem, živená vysokou porodností sedmdesátých let bude mít obrovské problémy, neboť jejich obyvatelé se pomalu začnou dostávat do důchodového věku. Náš kraj na takovouto demografickou změnu nejenže není připravený, ale ani se na ni zatím vůbec nepřipravuje.

Zajistit, aby zde mladí lidé chtěli zůstat: V této oblasti ani kraj, ani města nemohou přímo udělat mnoho, ale nepřímo mají obrovský potenciál. Mladí lidé musí získat pocit, že v Moravskoslezském kraji je perspektiva a že se s nimi počítá. Celoevropská statistika je v tomto ohledu děsivá – polovina mladých lidí nevěří státu a mají pocit, že ekonomická krize je odsunula na okraj zájmu. To chceme změnit a nabídnout mladým lidem perspektivu v kreativních oborech, ve službách, ve vědě a ve výzkumu.

Nesmíme zapomínat ani na technické obory: Jelikož v Moravskoslezském kraji existuje větší koncentrace technický oborů, škol a univerzit, je třeba na tento potenciál navázat a využít ho jako naši obrovskou výhodu a přidanou hodnotu. Chceme vytvořit prostor pro spolupráci s firmami, které budou ochotné pracovat na výchově svých zaměstnanců již od jejich školních let. Spolupráce mezi firmami a školami tak může být oboustranně výhodná.

Hlavně být schopni se adaptovat: Víme, že je dobré mít kvalitní školství, zároveň ale vzdělání nerovná se pouze škola. Stejně jako zaměstnání se v našem pojetí nerovná profesi. V našem pojetí je vzdělání neustálý proces a zaměstnání je následnou seberealizací. Chceme takové podmínky, které vytvoří prostor pro nové profese a pro inovace. Chceme vytvořit tvůrčí prostředí pro revitalizaci brownfieldů, vytváření sdílených kanceláří a dílen, tzv. co-workingů.

A umět jazyky: Abychom byli schopni se prosadit nejenom na českém a polském trhu, ale i na těch ostatních, je nutné kvalitní jazykové vzdělání. Vždyť kolik lidí se dnes domluví čínsky, japonsky či znají trh ve Spojených státech? Tohle je přidaná hodnota, která může našemu kraji přinést další pracovní místa. V dnešním globalizovaném světě je angličtina naprostou nutností a další jazyky důležitou součástí našeho potenciálního rozvoje.

Věříme, že těchto pět priorit koalice PRO REGION povede k navrácení prestiže našemu kraji tak, aby se stal vyhledávanou lokalitou nejen pro investory, ale i pro občany, kteří by se k nám stěhovali za kreativní a naplňující prací.

0

Comments are closed.