Vážené voličky, vážení voliči,

usilujeme o průhledné financování naší kampaně, proto se snažíme zveřejnit co nejvíce informací o jejím rozpočtu, plánovaných příjmech a výdajích včetně jejich struktury.

V souladu s kritérii nastavenými nevládní neziskovou organizací Transparency International Česká republika zveřejňujeme také jména osob, která o použití finančních prostředků rozhodují, jména členek a členů volebního týmu a předpokládané množství placených brigádníků a neplacených dobrovolníků.

Plánované příjmy a výdaje

Plánované příjmy dosahují částky 580 000 Kč, což odpovídá vkladu koaličních stran (Strana zelených 560 000 Kč a SNK-ED 20 000 Kč) a následného fundraisingu dle Etického kodexu pro přijímání darů Strany zelených s plánovaným celkovým cílem v hodnotě 750 000 Kč.

Struktura výdajů

Venkovní reklama 240.000 Kč
Propagační materiály, letáky a roznos 175.000 Kč
Internetová reklama 50.000 Kč
Natáčení videí 30.000 Kč
Personální náklady 115.000 Kč

Zbytek možných výdajů (140.000 Kč) v plánovaném rozpočtu je závislých na schopnosti získat finanční prostředky dle Etického kodexu pro přijímání darů Strany zelených.

 

Systém financování a dárci

PRO REGION nemá právní subjektivitu a nemá tedy ani svůj vlastní účet. Veškeré příjmy a výdaje prochází přes transparentní účet Strany zelených určený pouze pro potřeby této volební kampaně.

Kampaň PRO REGION do krajského zastupitelstva v Moravskoslezkém kraji je financována pouze z těchto prostředků a jedná se z větší části o prostředky z vlastních zdrojů stran koalice. Volební koalici nejsou nad rámec těchto prostředků poskytovány žádné služby propagačního, ani jiného charakteru, které by šly mimo hlavní rozpočet.

 

V rámci kampaně dochází k neplacené práci Hlavní kanceláře Strany zelených v celkovém rozsahu 5 – 10 hodin při administrativních úkonech. Dále k neplacené práci několika stážistů při administrativních úkonech. V neposlední řadě dochází k mírnému propojení personálních zdrojů a drobné výpomoci při senátních kampaních Salome Sýkorové (Bruntálsko), Petra Orla (Nový Jičín) a Ilji Racka (Ostrava)

 

Dalším nefinančním darem poskytnutým členy a členkami koaličních stran, kandidátkami a kandidáty je bezplatné poskytnutí reklamních ploch pro potřeby rozvěšení plachet (ve standardních rozměrech 1 x 2 m), samolepek na auta  (rozměry 25 x 10 xm)

 

Předvolební akce

V rámci kampaně jsou plánovány tři předvolební debaty (první 8. září, další termíny budou stanoveny později) v Kavárně Sádrový Ježek bez plánovaných finančních výdajů.

 

Systém schvalování výdajů

Složení volebního štábu, který schvaluje všechny výdaje nad 5 000 Kč

Josef Kučera (volební manažer), Pavla Brady (Strana zelených), Pavel Smolka (SNK ED)

 

Výdaje do 5 000 Kč schvalují společně

Josef Kučera (volební manažer) a Pavla Brady (Lídryně kandidátky)

 

Všechny objednávky podepisují společně

Josef Kučera (volební manažer) a Pavla Brady (Lídryně kandidátky)

 

Volební tým

Josef Kučera – volební manažer

Vojtěch Konečný – fotograf, produkční, editor

Roman Anderle – grafické a webové práce

Radek Sedláček – nastavení facebookové reklamy

 

Dále na kampani spolupracují členové a členky koaličních stran, kandidáti a kandidátky, kteří tuto práci vykonávají bez nároku na honorář.

 

Kampaň počítá s pětisty člověkohodinami v ulicích a to buď formou dobrovolníků z řad kandidátů a kandidátek, členů a členek koaličních stran nebo formou brigádníků v celkovém rozsahu 500 člověkohodin. Rozhodnutí o honorování případných brigádníků padne v rámci volebního štábu nejpozději dne 8. září v závislosti na aktuální schopnosti fundraisingu.

Seznam komunikačních kanálů

Facebook

Dále občasné využívání republikového profilu Strany zelených

Webové stránky

Kontakty na volební štáb

Pavla Brady členka štábu za Stranu zelených pavla.brady@gmail.com

Pavel Smolka člen štábu za SNK-ED pasmo@atlas.cz

Josef Kučera volební manažer (člen Strany zelených) josef.kucera@zeleni.cz