Fandíme lokální ekonomice

Věříme, že i bez tradičního těžkého průmyslu může náš kraj prosperovat. Podpoříme místní živnostníky, malé a střední firmy, zemědělce, jejich produkty, inovace a nápady. Chceme lákat investory do starých nevyužitých továren, tzv. brownfieldů, namísto budování dalších průmyslových zón na zelené louce.

Podporujeme kvalitní školství

Investice do vzdělávání je pro nás jednoznačnou prioritou. Budeme prohlubovat spolupráci škol se soukromým sektorem, chceme vrátit vážnost řemeslu. Uděláme vše proto, abychom zastavili velký odliv schopných mladých lidí z našeho regionu

Chceme spolehlivou a rychlou veřejnou dopravu

Vedle podpory klíčových silničních staveb budeme usilovat o moderní a kvalitní alternativu k individuální automobilové dopravě. Rychlost 160 km/h může být standardem i na regionálních železničních tratích. Zlepšíme návaznost dopravních spojů a výrazně snížíme cenu roční jízdenky integrovaného systému kraje.

Víme jak na sucho i povodně

Protipovodňová ochrana patří mezi priority řady našich měst a obcí. Chceme její řešení spojit s opatřeními proti suchu. Na budování poldrů, mokřadů, mezí a dalších úprav k zadržení vody v krajině budeme spolupracovat s odpovědnými organizacemi.

Podpořte nás

Aby hlas našeho regionu mohl znít i na kraji, je třeba se zapojit:

Podpořte nás finančně Pomozte s kampaní Dejte o nás vědět